2008/02/04

El efecto Stroop

Ekintza hau irakurtzen dakitenentzat zuzenduta dago.
Zein koloretakoa da hitz bakoitza?
Ez dugu irakurri behar baizik eta esan behar dugu zein koloretakoa den hitz bakoitza.
Zailtasunak izan dituzue? erreza izan da?.


iruzkinik ez: