2009/01/29

BAKEAREN EGUNA

Zer egingo dugu bakea lortzeko? / qué hacer para conseguir la paz

ESDAJOBAR ( ez da jo behar) / no se debe pegar
JOSEBAM

EZINDAO ( ezin da jo) / no se puede pegar
ANNE

ONPARIUEARUGUBSTEIN ( ondo portatu behar dugu besteekin) / debemos portarnos bien con los demás
EGOITZ

ORAUBEARAAONDO ( konpartitu behar dugu) / debemos compartir
AINHIZE

AUNUESEEI ( lagundu besteei) / ayudar a los demás
LUCIA

D7VAEZA ( besarkatu) / abrazar
ENDIKA

iruzkinik ez: